กฐินสามัคคี 2019

ขอเชิญร่วมบุญถวายผ้ามหากฐิน ประจำปี ๒๕๖๒

ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์วัดป่า เทสรังสี อังกฤษ

Barton on Sea, Hampshire UK

ที่อยู่วัดป่าเทสรังสี

Sea Cottage, 53 Marine Drive, Barton-on-Sea, New Milton, Hampshire
BH25 7DZ United Kingdom

+44 (0)1425 629 396
+44 (0)7393 508 665

แผนที่วัด

กฐินสามัคคี

ขอเชิญร่วมบุญถวายผ้ามหากฐิน ประจำปี ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
จองเป็นเจ้าภาพได้

โทร: +44 (0)1425 629 396 | +44 (0)7831 350 012

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมบริจาค

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคปัจจัย ถวาย ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าภัตตาหาร ยารักษาโรค
บริจาคทำบุญตามกำลังศรัทธา เพื่อเป็นเงินบำรุงวัดและสนับสนุนกิจการสงฆ์
เชิญร่วมบริจาค

ประวัติ

วัดป่าเทสรังสี UK

“สิ้นโลก เหลือธรรม”

วัดป่าเทสรังสี สหราชอาณาจักร เป็นวัดป่าสายปฏิบัติกรรมฐานและเป็นสถานที่ สอนธรรมะ และสอนการปฏิบัติสมาธิจิตแห่งแรก ทางภาคใต้ของประเทศอังกฤษ

พระอาจารย์ อุทัย ฌานุตฺตโม (อาจารย์ ติ๊ก) และคณะศิษยานุศิษย์ผู้มีศรัทราในพระพุธศาสนาและศรัทธาในการปฏิปทาวัตรปฏิบัติและคำสอนของ พระอาจารย์อุทัยฯ ได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้นโดยมีปณิธานร่วมกันจะใช้เป็นสถานที่สั่งสอนการปฏิบัติธรรมสมาธิและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องให้แพร่หลายเพื่อให้พระพุธศาสนาได้ปักหลักฐานอย่างมั่นคงถาวรในประเทศสหราชอณาจักรสืบไป

คติธรรม

โลกคือจิตของคนเรามาหลอกลวงจิต
ให้หลงในสิ่งต่างๆว่าเป็นจริงเป็นจัง
แต่แล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงมายาเท่านั้น
เกิดมาแล้วก็สลายแตกดับไปเป็นธรรมดาของมัน

ธรรมโอสถ

กิเลสคือโรค
ความโลภ โกรธ หลง ทิฏฐิมานะ
มันทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อน
มันเป็น โรคเรื้อรัง อยู่ภายในใจ
มีแต่ ธรรมโอสถ คือ
ธรรมคำสอนของพระพุธเจ้าเท่านั้น
ที่รักษาให้หายได้

เส้นทางสู่ความสงบ

นั่งสมาธิและปฏิบัติธรรม

การฝึกสติหรือการเจริญสติ เป็นวิธีฝึกจิตใจให้สงบ เป็นที่นิยมกันมาอย่างยาวนานและกว้างขวาง เป็นการบริหารจิตใจให้หยุดนิ่ง ไม่ปั่นป่วนหรือวุ่นวาย แต่มีความสงบสุข ส่งเสริมให้คุณภาพของใจดีขึ้น คือ ทำจิตใจ ผ่องใส สะอาด บริสุทธิ์ สงบ เยือกเย็น ปลอดโปร่ง โล่ง เบา สบาย มีความจำ และสติ ปัญญาดีขึ้น

 

เรียนธรรมะ

ธรรมะมีประโยชน์กับชีวิตเราอย่างยิ่ง เพราะธรรมะจะทำให้เรารู้จักความจริงของชีวิต รู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปเป็นธรรมดา เมื่อไรที่มีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเรา เมื่อไรที่เราเจอปัญหา เมื่อนั้นเองที่เป็นเวลาที่เราต้องมาคิดพิจารณามากกว่าที่เรานั้นจะไปจมเสียใจอยู่กับมัน ถ้าเราเข้าใจว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเราก็จะเข้าใจชีวิต ดังนั้นธรรมะสอนให้เราเข้าใจโลก เข้าใจชีวิต และก็สามารถรับกับความจริงเมื่อเกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้

ทำบุญตักบาต

การตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะถือบาตรออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ ตามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่างๆ เช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระ

ประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยเช่นกัน

ประเพณีไทย

วันสำคัญประจำปี 2019

วันหยุดราชการ วันพระ และวันสำคัญต่างๆ ประจำปี 2562

วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562

วันออกพรรษา

เมื่อเทศกาลเข้าพรรษาได้ผ่านพ้นไปถึง 3 เดือน ก็จะเป็นช่วงเวลาของ “วันออกพรรษา” ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดระยะการจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำที่วัดในช่วงฤดูฝนตลอด 3 เดือนของพระภิกษุสงฆ์ โดยวันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า “วันมหาปวารณา” คำว่า “ปวารณา” นั้นแปลว่า อนุญาตหรือยอมให้

วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ 20 ตุลาคม 2562

กฐินสามัคคี ประจำปีของวัดป่าเทสรังสี

ขอเชิญร่วมบุญถวายผ้ามหากฐิน ประจำปี ๒๕๖๒

วัดป่าเทสรังสี

ที่อยู่วัด

WAT PA TESARANGSEE

Sea Cottage, 53 Marine Drive, Barton-on-Sea,
New Milton, Hampshire BH25 7DZ
United Kingdom

+44 (0)1425 629 396 | +44 (0)7393 508 665

Kathina Ceremony

2019

You are welcome to join the Ceremony (Robe Offering)

Kathina Ceremony is a significant Buddhist tradition as it is a specifically scheduled merit-making for specific monks. This means the merit-making specifies that it is being done once a year at a time only between the first day of the waning moon in the 11th month to the 15th day of the new moon in the 12th month, for the total of one month in the lunar calendar, for only monks who stay in any temple for the three months long Buddhist Lent.
We would like to invite you all to join the Kathina Ceremony. Join the food offering to the monks and have a free meal

Sunday 20 October 2019
from 09.00am – 2pm
New Milton Town FC-Fawcett’s Field, Christchurch Road, New Milton, Hampshire BH25 6QB

Facebook Posts
[custom-facebook-feed]

สิ้นโลกเหลือธรรม

เยี่ยมชม

วัดป่าห้วยลาด

ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย, ประเทศไทย.