Download สื่อธรรมะ

วัดป่าเทสรังสี UK

หมวด6 สัมมาวายามะ

1. นักรบ


 

2. ความเพียรสี่ประการ


 

3. เพียรไม่ให้ความชั่วเกิด


 

4. หลักในการละชั่วทำดี


 

5. สัมมัปปทาน 4ท


 

6. ความยาก 4 ประการ