ประวัติพระอาจารย์อุทัย ฌานุตฺตโม (พระอาจารย์ ติ๊ก)

กำเนิด

พระอาจารย์อุทัย ฌานุตฺตโม

(พระอาจารย์ ติ๊ก)

ก่อนที่ท่านอาจารย์ ติ๊ก จะเกิดมานั้น แม่ได้ไปทำบุญที่พระธาตุพนม ซึ่งสมัยก่อนนั้นเป็นงานบุญใหญ่มาก มีชาวบ้านทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาว มาร่วมกันทำบุญในงานเทศกาลทำบุญไหว้พระธาตุพนม โดยเฉพาะชาวบ้านในภาคอีสานถือว่าใครที่ได้มากราบไหว่ทำบุญพระธาตุพนมแล้ว จะได้บุญมาก ด้วยว่า พระธาตุพนมเป็นพระธาตุที่บรรจุพระอุรังค์ธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธให้ความเคารพ

การเดินทางจากจังหวัดสกลนคร ไปยังพระธาตุพนมสมัยนั้น แม่บอกว่าเดินทางไปด้วยความยากลำบากมาก แม่เองระยะนั้นป่วยไม่สบาย ต้องนั่งเกวียนรอนแรมไปถึงพระธาตุพนม ได้ทำบุญไหว้พระสวดมนต์อธิษฐานจิต ขอให้แม่หายป่วย และขอให้พระธาตุพนมให้เทวบุตรเทวดาไปเกิดกับแม่ด้วย เมื่อเดินทางกลับจากการทำบุญที่พระธาตุพนม ถึงจังหวัดสกลนครแล้วผลบุญกุศล ที่ได้ทำบุญมาทำให้เกิดความปลื้มปิติใจในผลบุญ ทำให้แม่หายป่วย และต่อมาได้ตั้งท้อง แม่จึงพูดเสมอว่า “อาจารย์ติ๊ก เป็นลูกพระธาตุพนม”

นามเดิม อุทัย บุญเรืองจักร
ฉายา ฌานุตฺตโม
เกิดเมื่อ วันอังคารที่ 23 ตุลาคมพ.ศ. 2494
สถานที่เกิด ตำบลธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
โยมบิดาชื่อ นายหล้า บุญเรืองจักร
โยมมารดาชื่อ นางเสน บุญเรืองจักร
อุปสมบท วันที่ 13 กรกฎาคมพ.ศ. 2516 เมื่ออายุ 22 ปี ณ วัดหินหมากเป้งตำบลพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์เทสรังสี) เป็นพระอุปัชฌาย์พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญวรลาโภ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูวินัยธรบัวพาปญฺญาภาโส เป็นพระอนุสาวนาจารย์
ศึกษาอบรม วิปัสสนากรรมฐานกับหลวงปู่เทสก์เทสรังสี ตั้งแต่อุปสมบทเป็นต้นมาจนหลวงปู่เทสก์มรณภาพ
วิทยฐานะ นักธรรมเอกสำนักเรียนวัดอรัญบรรพต จังหวัดหนองคาย