โลกคือจิตของคนเรามาหลอกลวงจิต
ให้หลงในสิ่งต่างๆว่าเป็นจริงเป็นจัง
แต่แล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงมายาเท่านั้น
เกิดมาแล้วก็สลายแตกดับไปเป็นธรรมดาของมัน