กิจวัตรประจำวัน

วัดป่าเทสรังสี

Daily

กิจวัตรประจำวัน

“ทุกข์มีอยู่ แต่เมื่อปฏิบัติ เข้าไปถึง อันเป็นกลางแล้ว เราไม่ทุกข์ พ้นจากทุกข์”

5.00 am ทำวัตรเช้าและเจริญสมาธิภาวนา
7.00am ฉันภัตตาหารเช้า
8.00am – 9.00am นั่งสมาธิ เดินจงกรม
9.30am ศึกษาพระธรรม
10.30am – 11.00am อ่านหนังสือ/ทำกิจส่วนตัว
11.00am – 12.00pm ฉันภัตตาหารเพล
12.00pm – 13.00pm อ่านหนังสือ/ทำกิจส่วนตัว
13.00pm – 14.00pm ต้อนรับแขกหรือแล้วแต่มีกิจเกิดขึ้น เช่น อบรมสมาธิแก่ผู้สนใจ เป็นต้น
14.00pm – 16.00pm อบรมสมาธิแก่ผู้สนใจ
16.00pm – 17.00pm ฉันน้ำปานะ
17.00pm – 19.00pm อ่านหนังสือ/ทำกิจส่วนตัว
19.00pm – 21.00pm ทำวัตรเย็นและเจริญสมาธิภาวนา
21.00pm จำวัด/พักผ่อน
5.00 am
ทำวัตรเช้าและเจริญสมาธิภาวนา
7.00am
ฉันภัตตาหารเช้า
8.00am – 9.00am
นั่งสมาธิ เดินจงกรม
9.30am
ศึกษาพระธรรม
10.30am – 11.00am
อ่านหนังสือ/ทำกิจส่วนตัว
11.00am – 12.00pm
ฉันภัตตาหารเพล
12.00pm – 13.00pm
อ่านหนังสือ/ทำกิจส่วนตัว
13.00pm – 14.00pm
ต้อนรับแขกหรือแล้วแต่มีกิจเกิดขึ้น เช่น อบรมสมาธิแก่ผู้สนใจ เป็นต้น
14.00pm – 16.00pm
อบรมสมาธิแก่ผู้สนใจ
16.00pm – 17.00pm
ฉันน้ำปานะ
17.00pm – 19.00pm
อ่านหนังสือ/ทำกิจส่วนตัว
19.00pm – 21.00pm
ทำวัตรเย็นและเจริญสมาธิภาวนา
21.00pm
จำวัด/พักผ่อน
PS: All program may change due to the Buddhist days and all any important days (Buddhist calendar and national calendar) or outing to visit people by invitation