ติดต่อวัด

วัดป่าเทสรังสี UK

วัดป่าเทสรังสี

ที่อยู่วัด

“If you light a lamp for somebody, it will also brighten your path.”

วัดป่าเทสรังสี

Sea Cottage, 53 Marine Drive,
Barton-on-Sea, New Milton,
Hampshire BH25 7DZ
United Kingdom

+44 (0)1425 629396 | +44 (0)7393 508 665